Neon Bubble

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chào mừng bạn đến với trò chơi bong bóng cổ điển trong một phiên bản rất tương lai, nơi neon chiếm ưu thế. Bạn phải phá hủy tất cả các bong bóng màu sắc này, bắn vào chúng những bong bóng khác có âm sắc giống hệt nhau. Nhắm với khẩu pháo, bắn và tận dụng các kết hợp mà trò chơi đưa ra để làm trống mỗi bảng mới.