Neon Blitz

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn là một khối lập phương neon phải theo dõi tất cả các ngôi sao xuất hiện trong suốt trò chơi. Tuy nhiên, bạn sẽ phải làm điều đó trong bước nhảy, ném mình từ một phía của sân khấu này sang bên kia và né tránh đạn hoặc các vật thể đe dọa khác có thể rửa sạch hoàn toàn cả nhóm.