Neon Biker

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

lái xe này chạy xuống một con đường xây dựng của neon. Nhưng điều này không có nghĩa là con đường sẽ dễ dàng hơn, ít hơn nhiều. Bạn nên vội vàng ra khỏi dốc, lần lượt và đất theo chiều dọc để sàn cố gắng không chìm dưới bánh xe của nó. cảm xúc tinh khiết tươi sáng.