Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Trong một chiến trường xây dựng với neon, bạn thử nghiệm một chiếc xe tăng. Cũng neon. Trong cuộc chiến này, tất cả mọi thứ là huỳnh quang, nhưng điều đó không có cái cớ để không chiến đấu và bắn xe tăng địch để làm chúng nổ và biến mất giữa nhấp nháy của ánh sáng. Đó là những gì sẽ xảy ra khi neon bị phá hủy không thương tiếc.