Neon Ball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn cần phải có được bóng neon vào lỗ interdimensional, thu thập tất cả các ngôi sao trước và tránh va chạm vào những trở ngại. Để đạt được điều này bạn có thể di chuyển toàn bộ cấu trúc từ trên xuống dưới theo ý thích của bạn.