Nature Elements

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong khu rừng tươi tốt này có rất nhiều trái cây. Bạn phải làm sạch, nhưng nó không có giá trị gì. Điều quan trọng là thu thập những người được chỉ định bởi trò chơi và với số lượng chính xác. Cách duy nhất để đạt được điều này là tham gia cùng họ trong nhóm ít nhất ba người, chỉ sau đó họ sẽ biến mất ... và đừng tự giải trí, rằng trong khu rừng này, đêm rất nhanh và thời gian không còn nhiều nữa.