Natalie's Boho Real Haircuts

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Natalie muốn là một phần của xu hướng được gọi là "boho", nhưng không chỉ với quần áo, đặc biệt là chọn một kiểu tóc. Vì vậy, anh đã quyết định đưa tay chuyên gia của mình thử nghiệm mái tóc, trang phục và các phụ kiện khác, luôn luôn thích nghi chúng với các hình thức "hippy" và bohemian của "boho".