Nascar Circuit

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đã có thể tham gia nhiều cuộc đua khác, nhưng không ai giống như Nascar. Bạn sẽ bắt đầu với chiếc xe đơn giản nhất, nhưng nếu bạn có điểm số và bạn kiếm được tiền, bạn có thể tiếp tục cải thiện đội bóng của bạn để erigirte số một gọi Nascar Circuit.