Nam -The Resistance War

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi tùy chọn nhiều người chơi này, bạn có thể trải nghiệm một cuộc xung đột chiến tranh. Nhưng không chỉ bất kỳ một, bạn sẽ chiến đấu để tồn tại trong chiến tranh Việt Nam. Bạn chỉ phải chọn bên bạn muốn thuộc về, tải vũ khí của bạn và bắt đầu trận chiến. pacogames