Mythical Jewels

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các đồ trang sức có thể nhìn vào một Pompadour cao bên. Họ có thể ăn cắp và bán ra chợ đen. Hoặc họ có thể phù hợp, nhưng không phải nhà thờ cũng không civilly, chỉ đơn giản bằng cách kết hợp các hình dạng và màu sắc và gia nhập chúng theo nhóm, ít nhất ba. Bạn đã nói ba?. Tôi đã không nói bất cứ điều gì!. Và vội vàng, bạn có một hạn chế "matchear" thời gian.