Mystic India Pop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy dành thời gian vui chơi với các phiên bản này của Ấn Độ Zuma cổ điển. bong bóng tung lên để phù hợp với ba hoặc nhiều hơn cùng màu để phát nổ và không đạt được kết thúc tour.