My Zombie Classmates

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đã đến lúc phải cầm vũ khí chống trường, giáo viên và bài tập về nhà. Để làm điều này bạn có sự giúp đỡ của người bạn cùng lớp của bạn zombie, trong đó vay chính nó để mà vận chuyển đi chống lại lực lượng áp bức và phá hủy mọi thứ cắn đứt. Do đó đảm bảo một vài điểm và tiến tới cấp độ tiếp theo.