My Virtual Closet

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp ba người bạn này chọn phong cách tốt nhất của họ, bạn có thể mua quần áo và phụ kiện mới trong cửa hàng hoặc mở hộp bất ngờ để hoàn thành tủ quần áo của họ. Sau đó chụp ảnh để tải lên mạng xã hội và xem kết quả.