My Summer Fashion Diary

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

nhân vật chính của chúng tôi háo hức chờ đợi mùa hè. Trang trí nhật ký của bạn để cho những cuộc phiêu lưu của mình. Và ông đang chuẩn bị tham dự cả hai tốt nghiệp, để tận hưởng những ngày lễ. Chia sẻ hạnh phúc của bạn và giúp cô chọn quần áo và phụ kiện.