Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

thợ làm tóc này là một chút nhàm chán và cần sự giúp đỡ của bạn để vui chơi trong khi phục vụ khách hàng của mình. Hãy bím tóc, đôi môi của bạn trang điểm hoặc chơi với bi mà không có khách hàng của bạn nổi giận.