My New Year's Fashion Resolutions

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Anna, Bella, Rapunzel và Elsa nàng công chúa có một số mục đích thời trang mới cho năm mới và sẽ giúp họ đạt được từng mục tiêu. Bạn cũng có thể tạo ra các trang phục của bạn trong chế độ miễn phí.