My New Room 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trang trí ngôi nhà của bạn như ba người bạn, lựa chọn từ màu sắc của các bức tường để mỗi phần của đồ nội thất.