My New Room 3

Đang tải trò chơi...
Trang trí ngôi nhà của bạn như ba người bạn, lựa chọn từ màu sắc của các bức tường để mỗi phần của đồ nội thất.