My Lovely Mood Board

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

tâm trạng của bạn là gì hôm nay?. Chọn một trong đó xác định bạn và trang trí những cảm xúc bản tin của bạn với những hình ảnh thích hợp. Sau đó, ông đóng vai trò như những bộ quần áo, kiểu tóc và phụ kiện mà sẽ mặc ngày hôm nay. Tình trạng nên được phản ánh qua mỗi may mặc và mỗi cuộc bầu cử. Ngày mai là một ngày khác, một tâm trạng, một hội đồng và quần áo khác.