My Lost Puppy Little Adventure

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhân vật chính của trò chơi này đã bị mất con chó con của mình. Khi anh tìm kiếm, bạn sẽ phải mang lại trật tự cho tất cả các tàn phá do động vật trong cuộc phiêu lưu bất ngờ của mình. Đổi lại, succored sẽ cho bạn biết nơi để tìm thấy rất thân thể. Sử dụng sự khéo léo để giải quyết những thử thách và để reacquaint mình với vật nuôi yêu quý của bạn.