My Little Pony : Adventures in Aquastria

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ngựa mạo hiểm hơn phải rời khỏi cho Aquastria nhằm ngăn chặn sự hủy diệt của họ, vấn đề là thành phố ma thuật nằm dưới nước, vì vậy bạn bè cưỡi ngựa của chúng tôi sẽ phải thích ứng với hình dạng và sự xuất hiện của họ đến lĩnh vực tàu ngầm, trong đó không ngăn cản tất cả mọi người trông vây của họ và quy mô với lớp, sang trọng và màu sắc.