Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Để tiến lên thành phố này và cải tiến các tòa nhà, bạn sẽ cần vật liệu. Cách duy nhất để có được nó là bằng cách chơi trong bảng này, nơi bạn sẽ phải tham gia vào nhóm của ba hoặc nhiều hơn các đối tượng giống hệt nhau. Bằng cách đạt được điều này, họ sẽ tạo ra lợi nhuận cần thiết để đầu tư nhiều hơn và tốt hơn.