My Kitchen Adventures

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhân vật chính của trò chơi này đã biến giấc mơ của cô thành sự thật, giúp đầu bếp yêu thích của cô trong nhà bếp. Nhưng bạn sẽ phải làm việc chăm chỉ để chứng minh giá trị của bạn, bằng cách nhanh chóng tham dự với khách hàng, phục vụ tất cả các món ngon mà họ yêu cầu và thu thập càng nhiều tiền như phản ứng hài lòng.