My Kingdom for the Princess

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đã được thừa hưởng một phần nghèo nhất của vương quốc, nhưng chiếm với sự giúp đỡ của một số ít các công nhân sẽ giúp bạn làm cho nó đẹp nhất và phong phú. Tổ chức chúng, trang bị cho họ và hướng dẫn họ để hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả.