My Free Farm 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn sẽ phải quản lý và phát triển trang trại của riêng mình. Trồng cây, chăm sóc động vật của bạn và cải thiện đất đai. Mua các tòa nhà mới và sản xuất hàng hóa khác nhau để bán cho khách hàng. Tham gia một bang hội và giúp đỡ những người bạn cần nó bằng cách trao đổi sản phẩm trên thị trường. Bạn sẽ trở thành người nông dân nổi tiếng nhất mọi thời đại.