My Fairytale Griffin

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mệt mỏi của chó, mèo, thỏ và ngựa?, Bây giờ bạn có Griffin của riêng bạn, nổi tiếng trong thần thoại sinh vật kết hợp của động vật khác nhau. Giải cứu cô, cho cô ấy một chút xà phòng và nước và đặt tiện ích mà sẽ làm rực rỡ và mạnh mẽ. Sau đó xây dựng lại thuyền của riêng bạn và chọn quần áo của mình từ một tên cướp biển chỉ huy nó bên cạnh Griffin.