My Dream Hospital

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bây giờ bạn có thể bắt đầu bệnh viện của những giấc mơ của bạn, vào và chữa bệnh của bạn theo hướng dẫn của trò chơi. Một chút thuốc mỡ ở đây, một thạch cao ở đó, một vết cắt ở đó và do đó trở lại hạnh phúc và hạnh phúc.