My Cold Season Avatar

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tạo dựa vào bạn hoặc bạn cảm thấy giống như một cô gái chọn các đặc điểm trên khuôn mặt, màu da, kiểu tóc và trang điểm avatar. Sau đó, bạn có thể chọn những kiểu bạn muốn cho cái lạnh.