Music Line2 Christmas

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trượt xuống sàn catwalk được xây dựng khi bạn đi và đồng thời một âm nhạc Giáng sinh vang lên. Để tránh kết thúc này đột ngột, cố gắng không rời khỏi sàn catwalk bất cứ lúc nào, bất kể nó rẽ, di chuyển và xoay. Bạn càng tiến lên, điểm số càng cao.