Music Line

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhịp điệu của âm nhạc đang hình thành một con đường bạn phải tuân theo thể hiện trong một dòng màu xanh, cố gắng để biến thời gian khi thay đổi đường đột ngột điều rằng ngày càng làm được nhiều hơn và nhanh hơn lần.