Music Line Christmas

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhịp điệu của âm nhạc đang hình thành một cách Giáng sinh, bạn nên đi đầu thai trong một đường màu xanh, cố gắng để biến thời gian khi thay đổi đường đột ngột điều rằng ngày càng làm được nhiều hơn và nhanh hơn lần.