Murder : To Kill or Not to Kill

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đầu tiên bạn sẽ phải giết Vua để chiếm lấy ngai vàng của mình. Nếu bạn nhận được nó mà không bị dừng lại và gửi đến ngục tối, bạn sẽ trở thành mục tiêu của những kẻ vô đạo đức khác, luôn dõi theo lưng bạn để ngăn chặn bất cứ ai giết bạn và lấy đi vương miện khiến bạn phải trả giá đắt để giành chiến thắng.