Mumu

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để kiếm được điểm đặt các ô trên bảng điều khiển, có với nhau ba hoặc nhiều màu sắc để làm cho họ biến mất và bạn sẽ kiếm được nhiều điểm hơn.