Tomb Sweet

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tin hay không, các xác ướp yêu kẹo. Và điều này, đặc biệt là dành riêng cho bắt họ lợi dụng một ban nhạc lỏng lẻo treo cứng tay. Nhưng bạn cần mục đích tốt nếu bạn không muốn kết thúc chụp ít nhất những điều ngọt ngào như những viên đá hoặc xương bụi bặm.