Multisquare

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn phải lấy tất cả các hình hình học xuất hiện và nối chúng theo màu sao cho ít nhất ba mảnh trùng nhau trên cùng một đường thẳng. Đó là cách duy nhất để khiến chúng biến mất. Nếu không, bảng sẽ được lấp đầy và bạn sẽ không thể tiếp tục thưởng thức một trò chơi thú vị và gây nghiện như thế này.