Muddy Business

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt lợn ở đúng nơi để tạo thành hàng hoàn chỉnh và biến mất cho điểm. Mục tiêu của bạn là để ngăn chặn các chuồng lợn là đầy đủ hoặc bị mất.