Mr. Tulip Head's: Puzzle Garden

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn sẽ đóng vai trò trợ lý cho ông Head of Tulipán. Ông sở hữu nhiều vườn hoa tulip khác nhau đã sẵn sàng để được viếng thăm và thưởng thức. Tất nhiên, trước khi điều đó xảy ra, nó sẽ là cần thiết để giải quyết một loạt các câu đố để làm cho họ có thể truy cập, để tưới nước hoa tulip và đặt một chút trật tự đẹp.