Mr. Miner

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chúa Miner này muốn thu thập tất cả các vàng và tất cả những viên kim cương ẩn dưới lòng đất. Nhưng nó phải có mục đích tốt, nhưng chỉ muốn thu thập đá.