Mr.Jumpz Adventureland

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy sẵn sàng chi những cuộc phiêu lưu thú vị nhất dọc theo thỏ Ông Jumpz. Bạn sẽ phải tránh nhảy tất cả các loại bẫy chết người để di chuyển về phía trước.