Mr Jump Husky

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Vì vậy, con chó con này có thể tận hưởng nuốt xương, trước đó sẽ phải vượt qua tất cả những nguy hiểm sẽ dọc theo đường băng sẽ có sẵn. Và bạn có thể có được nó với sự trợ giúp của nhảy ngắn hoặc nhảy dài. Cuối cùng, một số quần lót sẽ cấp cho anh ta sức mạnh để tạo điều kiện cho cuộc phiêu lưu của anh ta.