Mr.Gun

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một tay súng đang tăng dần theo từng bước. Và trên mỗi tầng mới, bạn sẽ phải đối mặt với một kẻ thù sẵn sàng giết bạn. Bạn có tùy chọn bắn đầu tiên, vì vậy hãy nhắm tốt, tính toán góc chính xác và chụp. Bạn tích lũy nhiều tiền hơn, bạn càng mua nhiều vũ khí để cải thiện kho vũ khí của mình.