Mow It

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái máy cắt này để bạn rời khỏi toàn bộ khu vườn mà không có một lưỡi cỏ, nhưng không phải quay trở lại và phá hủy cáp cung cấp năng lượng cho bạn. Tính toán chuyển động của bạn tốt để tiến bộ của bạn không bị gián đoạn. Và nếu bạn chia sẻ nhiệm vụ với một máy cắt khác, hãy kết hợp với chuyển động của họ.