Đang tải trò chơi...

Trở Chơi Bạn Gái

Trò Chơi Hành Động

Sự miêu tả

Có một thời gian vui vẻ với trò chơi bài cổ điển này, solitaire. Mục tiêu của bạn là để loại bỏ tất cả các thẻ sắp xếp trên màn hình bằng cách đặt chúng từ cao nhất đến thấp nhất hoặc ngược lại.