Motorbike Freestyle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận trên chiếc xe đạp và chạy đường này đầy đủ các nền tảng và gò mà bạn có thể bắn ra phía trên cùng. Hãy thử với đất trên đôi chân của mình mà không làm tổn thương.