motor bike

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển xe đạp của bạn để bạn hoàn thành khóa học mà không rơi và trong thời gian ngắn nhất có thể để chuyển sang màn hình tiếp theo. Các mạch sẽ trở nên ngày càng dốc và khó khăn.