Motocross Trials

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thí điểm một chiếc xe máy thông qua các tình huống siêu thực tế trong ba chiều đầy sự không đồng đều to lớn hoặc dốc khổng lồ. Trong mỗi bước nhảy mà bạn tạo ra, bạn sẽ lướt qua bầu trời và, nếu có thể, bạn sẽ phải làm một số pirouette để thêm điểm. Bất cứ khi nào bạn đất đứng và không rơi xuống, mọi thứ sẽ ổn và trò chơi sẽ tiếp tục không thể ngăn cản.