Moto Xtreme

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn thích gắn máy của bạn đường hoàn hảo thẳng và esfaltados, quên trò chơi này. Điều gì là ở đây là để lái xe gắn máy là cực như đỉnh của một tòa nhà theo các kịch bản xây dựng. Enchant chóng mặt thật!.