Moto Trials Junkyard 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thưởng thức khắc phục những trở ngại đáng kinh ngạc với chiếc xe đạp của bạn trong mười kịch bản khác nhau. Hãy nhảy tuyệt đẹp và để đạt được sự cân bằng và không đạt các thủ thuật mặt đất.