Moto Trials Industrial

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

thử nghiệm thí điểm yêu thích của chúng tôi đã cố gắng tất cả mọi thứ, bãi biển, núi, tuyết, đống đổ nát và bây giờ ra mắt vào nhảy và quay trong một môi trường hoàn toàn công nghiệp. Ngoại trừ việc, mọi thứ khác là như nhau, tăng dần, giảm dần và rơi từ đỉnh cao tuyệt vời mà không làm mất cân bằng hoặc nhân phẩm.