Moto Sport Bike Racing 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Pilota xe đạp này đã sẵn sàng để thực hiện bước nhảy và pha nguy hiểm ngoạn mục mà bạn đã từng nhìn thấy. Bạn sẽ đạt được những đám mây hoặc nhựa đường tùy thuộc vào khả năng của bạn. Trượt xe đạp của bạn ở tốc độ cao xuống dốc, thu thập tiền xu và xem chúng cùng cấp hơn các thiên thần. pacogames