Moto Road Rash 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thí điểm tất cả các loại xe máy phân khối lớn hoặc nhỏ trong các kịch bản khác nhau và phương thức khác nhau. Từ cuộc đua với thời gian giới hạn để đạt được mục tiêu đến con đường tự do để tăng tốc hoặc giảm tốc một cách tự do, điều quan trọng là bạn đi xe máy mà không đâm vào bất kỳ phương tiện nào khác.